Elektroniczny formularz zapisu na szkolenia

Dane firmy:


Wprowadź nazwę firmy
Na podany adres mailowy zostanie wysłana elektroniczna faktura VAT. Adres może być także użyty w celach kontaktowych
Numer użyty będzie w przypadku potrzeby dodatkowej weryfikacji danych.

Uczestnicy:


Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
 • Podstawą udziału w szkoleniu jest zatwierdzenie powyższego formularza zgłoszenia
 • Przesłanie formularza zgłoszenia stanowi prawnie wiążące zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu i poniesienia jego kosztów
 • Wpłatę należności za szkolenie należy uiścić na podstawie formularza zgłoszenia, będącego jednocześnie umową, na rachunek bankowy: ING Bank Śląski O/Gliwice 88 1050 1285 1000 0002 0213 9697, której zapłata jest podstawą do zalogowania się w systemie za pomocą przesłanych danych dostępowych.
 • * Dostęp do platformy: 21 dni od momentu zalogowania się do danego konta. (Dotyczy tylko szkoleń odbywających się za pośrednictwem platformy)
 • Upoważniamy Centrum Szkoleniowo-Doradcze "Lenax" Andrzej Lenczewski NIP: 6310109734 z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Mikołowskiej 7 do wystawienia faktury VAT w formie elektronicznej na wskazany w formularzu adres mailowy.
Informacje związane z ochroną danych osobowych:
 • Wyrażam/y zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu przez Centrum Szkoleniowo-Doradcze „Lenax” Andrzej Lenczewski z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Mikołowskiej 7, będący Administratorem danych osobowych do celów związanych z realizacją szkolenia.
 • Posiadam/y prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mamy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji usługi
 • Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu
 • Oświadczamy, że jako podmiot zgłaszający posiadamy zgodę uczestników szkolenia na przekazanie danych osobowych w celu przetwarzania na potrzeby realizacji szkolenia.
 • Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - więcej informacji
Kwota całkowita do zapłaty: 0.00 zł Kwota za osobę: 0.00
ING Bank Śląski O/Gliwice: 88 1050 1285 1000 0002 0213 9697
Wprowadź adres e-mail uczestnika.
Wprowadź imię uczestnika.
Wprowadź nazwisko uczestnika.
* Pole wymagane tylko w przypadków określonych szkoleń
* Pole wymagane tylko w przypadków określonych szkoleń
Wszystkie prawa zastrzeżone © 2024 Centrum Szkoleniowo-Doradcze Lenax